##Algemeen## Als je A-, B- of erelid bent van de Mini Seven Club Nederland tellen alle punten die je bij onze puzzelritten haalt, automatisch mee voor het Clubkampioenschap.

Elk kalenderjaar is er een nieuw Clubkampioenschap. Onderstaande informatie heeft betrekking op de kampioenschappen vanaf 2015.

In principe is het de bedoeling dat je met je Classic of New Mini aan onze puzzelritten meedoet. Mocht deze niet beschikbaar zijn omdat je Mini bijvoorbeeld in de winterstalling staat of in reparatie is, dan is het toegestaan om enkele ritten met een andere auto te rijden.

##Puntentelling## Elke deelnemer aan een puzzelrit die meetelt voor het Clubkampioenschap, krijgt één punt (het zgn. startpunt). Klassering betekent minstens nog een punt (het zgn. finishpunt). Geklasseerde deelnemers behalen het volgende puntentotaal voor de rit:

Plaats 1:17 punten (15+sp+fp)
Plaats 2:16 punten (14+sp+fp)
Plaats 3:15 punten (13+sp+fp)
Plaats 4:14 punten (12+sp+fp)
Plaats 5:13 punten (11+sp+fp)
Plaats 6:12 punten (10+sp+fp)
Plaats 7:11 punten (9+sp+fp)
Plaats 8:10 punten (8+sp+fp)
Plaats 9:9 punten (7+sp+fp)
Plaats 10:8 punten (6+sp+fp)
Plaats 11:7 punten (5+sp+fp)
Plaats 12:6 punten (4+sp+fp)
Plaats 13:5 punten (3+sp+fp)
Plaats 14:4 punten (2+sp+fp)
Plaats 15:3 punten (1+sp+fp)
Plaats 16 t/m de laatst geklasseerde plaats:2 punten (sp+fp)

Wie niet finisht, houdt één punt over, het startpunt. Alle A-, B- en ereleden worden geklasseerd. Als men buiten de tijd finisht, wordt men achteraan geklasseerd en krijgt alsnog een tweede punt. Om de stand van alle klasseringen op de juiste wijze bij te kunnen houden is het noodzakelijk dat alle deelnemers bij inschrijving alle gevraagde gegevens correct invullen en de deelnamekaart controleren.

Bestuursleden mogen wel meedoen voor het dagklassement, maar niet voor het Clubkampioenschap.

Aanvulling Clubkampioenschap; Sir Alec Issigonis Trophy Voor het bepalen van de winnaar van het Clubkampioenschap zullen alle volgens bovenstaande regels toegekende punten, bij elkaar worden opgeteld. Van dit totaal worden de resultaten van de twee slechtste dagklasseringen afgetrokken. Deze aftrek van twee zal met eenzelfde aantal worden verminderd als er evenementen met dagklassementen zijn gemist. Bij twee of meer van zulke gemiste evenementen zal geen aftrek worden toegepast. (Effectief komt het er dus op neer dat u twee evenementen kunt missen zonder dat dit u een uitgesproken nadeel oplevert ten opzichte van een concurrent die alle ritten gereden heeft). Winnaar is diegene die aldus berekend de meeste punten heeft behaald.

Aanvulling Runners-Up Cup; Bob Manheim Bokaal Een runner-up is in dit verband een nieuw lid in de eerste drie jaar van zijn of haar lidmaatschap. Dit klassement wordt volgens dezelfde regels als die voor het Clubkampioenschap bepaald. De hoogst geplaatste runner-up krijgt 17 punten, de daaropvolgende 16 punten, enz. Ook hiervoor telt de regel dat u twee ritten mag missen.

Nieuwe leden, lid geworden na 1 oktober, worden het daarop volgende jaar opgenomen in dit klassement. Dus als je lid wordt tussen 1 oktober 2014 – 1 oktober 2015 doe je in 2015, 2016 en 2017 mee voor de Runners-Up Cup. Ben je voor 1 oktober 2014 lid geworden dan doe je in 2014, 2015 en 2016 mee voor de Runners-Up Cup.

##Ex-aequo regeling## In alle gevallen waarin een zelfde aantal punten wordt behaald, zal diegene met de meest behaalde eerste plaatsen in een dagklassement hoger worden geklasseerd. Is dit aantal ook gelijk of zijn er geen eerste plaatsen behaald, dan zal het meeste aantal tweede plaatsen een hogere klassering geven. Indien nodig wordt dit vervolgd tot een klassement kan worden opgemaakt. Zou op deze wijze geen klassement kunnen worden opgemaakt, dan krijgt diegene die volgens de rittenkalender als eerste een beter resultaat heeft behaald de hogere klassering.

##Slotbepaling## Conform onze statute is het bestuur gerechtigd leden en/of equipes welke bij andere autosportverenigingen in de A-, B-, of C-klasse rijden, alleen buiten mededinging te laten deelnemen aan de door of onder auspiciën van de Mini Seven Club Nederland te houden evenementen. Indien minstens vijf equipes onder bovenstaande bepaling vallen, kan het bestuur overwegen een splitsing in een A-, B- en/of C-klasse in te stellen.

Bij twijfel bepaalt het bestuur van de Mini Seven Club Nederland.

##Meer informatie## Uitleg over de verschillende ritsystemen vind je hier: www.minisevenclub.nl/wiki/rittenuitleg.

Op www.minisevenclub.nl/wiki/wedstrijden-en-prijzen-binnen-de-mini-seven-club-nederland lees je meer over de verschillende wedstrijden en prijzen binnen de Mini Seven Club Nederland.